Annetamise tingimused

Üldtingimused

Eesti Vegan Seltsile tehtud annetused lähevad organisatsiooni strateegiliste eesmärkide elluviimiseks veganlusealases teavitustöös ja huvikaitses.

Annetuse saate teha kas ühekordselt või vormistades selle igakuise püsiannetusena kodulehe kaudu meie lepingupartneri Maksekeskus.ee vahendusel. Annetuse valuutaks on euro.

Eesti Vegan Selts kuulub tulumaksussoodustusega ühingute nimekirja, mis tähendab, et Eesti Vegan Seltsile tehtud annetustelt saab seadusega ettenähtud korras tagasi nõuda tulumaksuosa. Tulumaksutagastuseks küsib Eesti Vegan Selts annetajalt isikukoodi.

Privaatsus

Annetuse tegemine pangalingi kaudu toimib nagu tavapärase makse sooritamine. Kõik annetused tehakse läbi internetipanga ja Maksekeskuse ning pankadega suhtlemine toimub vastavalt lepingupartnerite kokkuleppele. Annetuskeskkonna kasutajate andmeid kaitstakse turvalisus- ja konfidentsiaalsusreeglitega ja neid ei avalda kolmandatele osapooltele.

Annetajatelt küsitakse nime, isikukoodi ja e-mailiaadressi. Andmete sisestamine on vabatahtlik. Eesti Vegan Selts võib kasutada sisestatud e-postiaadressi annetaja informeerimiseks annetuste eest tehtud tööst. Soovi korral on võimalik loobuda e-kirjade saamisest.

Kasutajal on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist.