30. aprill 2024Eesti Vegan Selts

IX Rahvusvaheline loomaõiguste konverents

ANIMAL FUTURES 2024

Loomaõigusluse (ümber)hindamine: strateegiad, dilemmad ja suunad

17.-18. mai 2024, veebis

Selleaastasel konverentsil analüüsitakse kriitiliselt loomade eestkostet, veganliikumisi ning veganlust üle maailma ja uuritakse, kuhu need teel on.

Iga sotsiaalne liikumine ja aktivismivorm järgib mingit strateegiat, mis tugineb teatud eeldustele. Need eeldused võivad peidetuks jääda või võetakse neid enesestmõistetavana ning tihti ei sea neid kahtluse alla ei laiem üldsus ega ka liikumise aktiivsed osalised ise. Strateegiaid kujundavad mitmesugused omavahel seotud tegurid, näiteks aktivistide isiklikud teadmised, väärtused ja kogemused, aga ka konkreetsete kohtade laiemad sotsiaalsed, kultuurilised ja ajaloolised tõigad. Kuna loomade eestkoste ja veganliikumised on üleilmastunud, mõjutavad ka kohalikke variante teatud hegemoonilised ideoloogiad. Näiteks viimastel aastatel on suurt osa loomade eestkostest ja veganliikumisest üha enam mõjutamas utilitaarsest mõtteviisist võrsuv efektiivse altruismi filosoofia ja praktika, mida on samas kritiseerinud teadlased ja aktivistid, kes eelistavad intersektsionaalseid feministlikke lähenemisviise. Efektiivsest altruismist lähtuva aktivismi populaarsust võib osaliselt seostada ühiskonna suurema neoliberaliseerumisega; selle taktika viib teatud tüüpi loomaõigusluseni, mis tõstab esile teatud loomad ja teguviisid, jättes teised tähelepanuta.

Strateegiad, millele loomaõiguslikud ja veganorganisatsioonid ning aktivistid teadlikult või teadvustamata toetuvad, kujundavad nende tegevust ja tegevuste tagajärgi nii olevikus kui tulevikus. Ka nende potentsiaal kaasata loomaõiguslusse erineva positsiooniga inimesi on erinev.

Konverents toimub inglise keeles (v.a eestikeelne aruteluring kell 16.15) ja seda korraldavad Loomus ja Eesti Vegan Selts.

Animal Futures 2024 Facebookis

Registreerunutele saadetakse Zoom link, mille kaudu on võimalik konverentsil osaleda.


9th International animal futures conference

ANIMAL FUTURES 2024

(Re)visioning animal advocacy: strategies, dilemmas and directions

17-18 May 2024, online

This conference critically examines the current state and possible futures of the animal advocacy and vegan movements and veganism in various parts of the world, asking where these movements are headed.

All social movements and forms of activism operate according to certain strategies, stemming from particular assumptions. Yet, often these remain implicit, unquestioned, taken for granted and unexamined, not only by the general public, but also by active participants of the movement themselves. These strategies are shaped by various interrelated factors, such as the personal knowledge, values and experiences of activists as well as broader social, cultural and historical circumstances in particular sites of activism. As the animal advocacy and vegan movements have become increasingly global, local activisms are shaped by certain hegemonic ideologies. For instance, in recent years, the philosophy and practice of effective altruism, stemming from utilitarian thought, has increasingly influenced many segments of the animal advocacy and vegan movements, and received criticism from scholars and activists using intersectional feminist approaches. The popularity of effective activism can in part be traced to increasing neoliberalisation of societies, while its tactics lead to certain kinds of animal activism which bring certain animals and practices into the spotlight while neglecting others.

The strategies that vegan and animal advocacy organisations and activists deliberately or unknowingly adopt shape their activities and the consequences of those both in the present and in the future. Different tactics also have different potential for including variously positioned humans in animal activism.

The working language of the conference is English and it is organised by Loomus and the Estonian Vegan Society.

Animal Futures 2024 Facebook event

Submit your details to receive a Zoom link for the conference.


Conference Programme

All times are in GMT+3 (Eastern European Summer Time, Tallinn)

ANIMAL FUTURES 2024
(Re)visioning animal advocacy: strategies, dilemmas and directions

Conference presenters

May 17, online and in Tallinn

9:30-9:45 Welcome & registration (Zoom opens)

9:45-10:00 Opening Speech by Kadri Taperson

10:00-11:30 SESSION I: Conflicts & Challenges in and around Veganism

10:00-10:30 Dario Martinelli “”Do you know that Hitler was also a vegetarian?” and Other Original Arguments. Vegaphobia as a Do-Gooder Derogation”

10:30-11:00 Kadri Aavik “Confronting Institutional Speciesism: the Experiences of Vegan Parents with Animal-Based Catering in Early Childhood Education in Estonia”

11:00-11:30 Christopher Sebastian “Disinformation, Infighting, and Elite Capture within Social Movements”

11:30-12:00 coffee break

12:00-13:40 SESSION II: Deconstructing the Glocal Community

12:00-12:30 Ruby Ramsden “Vegan options as motenashi: The dynamics of local and international pressure in Japanese vegan advocacy“

12:30-13:00 Lucya Passiatore “Diet vs. Live-it: Cultural Perspectives from the Vegan Village in the Desert”

13:00-13:40 just wondering… (https://www.justwondering.io/) Animated Essay Screening – “A political theory of animal rights — after Sue Donaldson & Will Kymlicka” (36 min) and “Beyond speciesism, beyond humanism, beyond” (22 min) (link will be sent out upon registration)

13:40-14:30 lunch

14:30-15:50 SESSION III: Leave No One Behind

14:30-14:50 Q&A with Maria Martelli from just wondering…

14:50-15:20 Ronnie Lee “The Few: How Can We Be Effective with just a Small Number of Activists?“

15:20-15:50 pattrice jones “Future Humans: How to Become the Activists Other Animals Need Us to Be”

15:50-16:15 Final words on Zoom / Coffee break for participants in Tallinn

16:15-17:45 Panel Discussion (in Estonian/eesti keeles, streamed online from Nihe kohvik/veebiülekanne Nihe kohvikust)
“Eestkosteorganisatsioonide koostööst Eestis: võimalused ja takistused” / “Common ground of Estonian advocacy organisations”

Arutelul uurime, miks isegi kui sotsiaalsete liikumiste jõud oleks ühiselt tegutsedes tugevam, tegutseb praktikas iga liikumine ja organisatsioon pigem eraldi ning koostöö on napp. Küsime millised on Eestis erinevates valdkondades tegutsevate eestkosteorganisatsioonide ühised laiemad eesmärgid. Vaatleme, kas ja kuidas saaksid teha koostööd inimõiguste ja loomaõiguste eest seisjad. Tahame teada, millised võimalused ja takistused ilmnevad.
Osalejad:
Sara Arumetsa, Tallinna Ülikooli doktorant-nooremteadur, trans-õiguste aktivist ja ühiskondlike liikumiste uurija;
Aet Kuusik, Feministeerium, Tartu Ülikooli nooremteadur;
Aili Kala, Eesti LGBT Ühing;
Katrin Jõgisaar, Bioneer ja Arusaamise Agentuur.
Arutelu modereerib Farištamo Eller MTÜst Loomus.


May 18, in Tallinn

Post-conference tour to Kalamaja Community Days & a visit to the office of the Estonian Vegan Society

Eesti Vegan Seltsi Kalamaja päevad Facebook event