Kirjuta lõputöö veganlusest

 

Eesti Vegan Selts kutsub erinevate erialade üliõpilasi kirjutama lõputööd veganluse ning inimeste-loomade vaheliste suhetega seotud teemadel. Oodatud on kriitilistest perspektiividest lähtuvad tööd.

Pakume omalt poolt konsultatsioone, kuid põhiline juhendamine peaks siiski toimuma ülikoolipoolse juhendaja poolt. Huvi korral palume kirjutada eestiveganselts@vegan.ee.

Järgnevalt pakume mõtteaineks välja mõned teemavaldkonnad:

Sotsiaalteadused, sh sotsioloogia, majandus, riigi- ja poliitikateadused, soouuringud, meedia- ja reklaamiuuringud, kommunikatsioon:

 • Liha- ja piimatööstus kui riiklikult oluline majandusharu ja selle läbipõimitus teiste elusfääride ja tegevusvaldkondadega; riiklikud dotatsioonid liha- ja piimatööstusele;
 • (Erinevalt positsioneeritud) veganite kogemused Eestis, veganlusele omistatud tähendused ühiskonnas;
 • Loomaõiguslik poliitiline lobitöö Eestis, poliitilised algatused loomade heaolu edendamiseks (nt töö karusloomafarmide ja loomatsirkuste sulgemiseks Eesti loomaõigusorganisatsioonide poolt);
 • Liha- ja piimatoodete tarbimine, veganlus ja nende seosed soo ja teiste sotsiaalselt konstrueeritud kategooriatega, näiteks spetsietsismi seosed seksismiga, veganlus venekeelse elanikkonna hulgas;
 • Mitteveganite suhtumine veganitesse, hoiakud veganlusse;
 • Vegan- ja loomaõigusliikumine Eestis, võrdlus teiste riikidega;
 • Karnism ja spetsietsism kui domineerivad ideoloogiad kultuuris ja ühiskonnas;
 • Veganlus, loomad ja loomaõiguslus meedias: veganluse meediakajastus Eestis, selle muutumine ajas; veganite kuvand Eesti ühiskonnas, loomade kujutamine, loomaõiguslaste kujutamine (meedia, ajakirjanduse, sotsiaalmeedia ja arvamusartiklite baasil);
 • Liha- ja piimatööstuse reklaam ja kasutatavad diskursused;
 • Eesti vegan- ja loomaõiguslike organisatsioonide kommunikatsioon.

Meditsiin, tervise- ja käitumisteadused:

 • Liha- ja piimatoodete tarbimise mõju tervisele;
 • Vegantoitumise tervisemõjud, sh lastele;
 • Vegantoitumine ja riiklikud toitumissoovitused; Eesti toitumissoovituste võrdlus teiste riikide toitumissoovitustega vegantoitumise aspektist;
 • Veganluse vastuvõtt meditsiinivaldkonnas Eestis;
 • Veganmenüüd riiklikes institutsioonides (haridusasutused, tervishoiuasutused jne);
 • Veganid ja sport – veganite kehaline aktiivsus, vegansportlased, sooritusvõime, toitumine jne.

Haridus- ja kasvatusteadused:

 • Spetsietsism haridussüsteemi erinevatel astmetel (variõppekava jne);
 • Loomade ja inimeste-loomade vaheliste suhete kujutamine ja esitamine kooliõpikutes, õppekavades, koolitundides jne.

Humanitaarteadused (nt kirjandusteadus, kunstid, antropoloogia, ajalugu):

 • Loomade ning inimeste-loomade vaheliste suhete kujutamine kirjandus- ja kunstiteostes, ajaloolistes tekstides ning õpikutes;
 • Veganlusele omistatavad tähendused kultuuris;
 • Inimeste ja loomade vahelised suhted Eesti kultuuris tänapäeval ja ajalooliselt;
 • Veganluse, vegan- ja loomaõigusliikumise ajalugu Eestis;
 • Karnism ja spetsietsism kui domineerivad ideoloogiad kultuuris ja ühiskonnas;
 • Loomade söömine, veganlus, toidukultuur minevikus ja tänapäeva Eestis.

(Võõr)keeled ja keeleteadus:

 • Veganluse ja loomaõiguslusega seotud sõnavara ja selle areng eesti keeles;
 • Spetsiesistliku keelekasutuse avaldumisvormid ja selle mõju meie suhetele loomadega.

Loodusteadused, veterinaaria, zooloogia, keskkonnakorraldus:

 • Farmiloomade olukord Eestis;
 • Liha- ja piimatoodete tarbimise keskkonnamõju, seosed kliimamuutusega;
 • Veganlus ja jätkusuutlikkus.

IT- ja digitehnoloogiad:

 • Digilahenduste väljatöötamine veganluse edendamiseks.

Õigusteadus:

 • Veganite õigused erinevates eluvaldkondades (nt õigus saada tervise- ja haridusasutustes vegan toitu), loomaõigused;
 • Seadusandlus loomaõiguslikest perspektiividest.

Filosoofia:

 • Loomade õigused ja teised lähenemised loomade heaolule ja inimeste-loomade vahelistele suhetele;
 • Erinevad filosoofilised lähtepunktid ja ideoloogiad, millest Eesti loomaõiguslus- ja veganorganisatsioonid lähtuvad.

Juhtimine, ärikorraldus, turundus:

 • Vegan ettevõtlus – vegantoodete müüginumbrid Eestis, vegantoodete turundus, müügitrendide muutus ajas, tarbijate eelistused, veganettevõtted.

Pakume võimalust tutvustada lõputöö tulemusi ka Eesti Vegan Seltsi blogis. Samuti pakub ajakiri Vegan võimalust avaldada ajakirjas ülevaade kolmest põnevemast tööst aastas.