Videokogu

Dominion

Kas on vabadust olla mittevegan?

Kas meil on vabadust olla mittevegan, kui:
* maailm on kliimakriisis ja tööstuslik loomakasvatus toodab pea viiendiku kõigist inimtekkelistest kasvuhoonegaasidest, põhjustab veekogude eutrofeerumist ja reostumist, liigilise mitmekesisuse hävingut ja antimikroobiresistentsuse teket;
* teadlased on kinnitanud, et nii loomad kui ka inimesed on eneseteadlikud ja tundevõimelised, seades nii ühtmoodi küsimärgi alla loomade väärkohtlemise, tapmise ja ärakasutamise;
* meile on kättesaadavad eetilised alternatiivid ning võimalus luua tingimused, mis soodustavad paremate valikute tegemist? 
Praegu nõutavad veganid vähemusena läbi raskuste endale õigusi, et saada veendumustekohast kohtlemist avalikes asutustes, töökohtadel, kaubanduses. Arutelus küsime, kas peaks ehk hoopis maailm ümber veganite muutuma? Võibolla polegi enam ratsionaalset põhjendust ega moraalset alust olla mittevegan? 

Arutelu on eesti keeles ja sellel on tõlge eesti viipekeelde.

Dr Jeanette Rowley´s loeng veganite õigustest

Miks on loomade vabastamiseks vaja seista veganite õiguste eest ning kuidas luua ühiskonnas muutusi, mis aitavad seda teha? Kuidas seista selle eest, et oleks võimalik teha kaastundlikke valikuid nii koolis, töökohal, haiglates kui ka mujal?

Dr Janette Rowley selgitab, miks inimõigused ja võrdne kohtlemine laiemalt on kasulikud ja aitavad veganlust levitada. Samuti tutvustab ta olukorda Ühendkuningriigist ja toob näiteid, kuidas seadus sealseid veganeid kaitseb.

Dr Jeanette Rowley töötab The Vegan Society (UK) juriidilise nõustajana ning veab seal rahvusvahelist õiguste võrgustikku, mille töös osaleb ka Eesti Vegan Selts. Ta on juuradoktor, kes spetsialiseerub veganlusele ja inimõigustele ning juhendab sel teemal ka üliõpilasi. Ta on avaldanud veganluse juriidika teemal mitmeid tekste ning osaleb praegugi ning kahe raamatu avaldamises, mis ilmuvad 2020. aastal. Ta kuulub võrgustikku UK Equality and Human Rights Religion and Belief Network ja on Ungari Veganliidu auliige ning Vegan Option Canada nõunik.

Ettekanne toimus Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetatud projekti raames.

Loeng on inglise keeles.

Kullast kallim - väärtuspõhisest majandusest täna ja tulevikus

Erinevate vähemuste kohtumisel tekib paljusus, kelle rikkusteks pole mitte raha ja investeeringud, vaid kogemused ja lood, avatumad vaatenurgad, võrdsemad võimalused. Neurodiversiteet, feminism, veganlus, lgbt+ ja inimõigused on tulevikumajanduse väärtused. Arutelus toome need välja praeguse majandussüsteemi ahelatest. Küsime, kas innovaatilised avatud kontorid ja kiidetud ringmajandusmudelid ikka loovad uusi väärtusi? Kuidas saaksime objektistavast majanduskeskkonnast edasi liikuda? Kuidas saavad erinevad vabadusliikumised eraldi ja koos muuta seda, mida raha eest saab? Kuidas saame erisusi toetades jõuda lahendusteni, mis tagavad kõigile majandusliku heaolu?

Arutelu toimus arvamusfestivalil 10. augustil 2019 Paides. osalesid: Siim Vahtrus (SpeakSmart), Aet Kuusik (Feministeerium), Kadri Sikk (Eesti Vegan Selts), Kristiina Raud (Eesti LGBT Ühing), Liina Rajaveer (Eesti Inimõiguste Keskus).

Arutelu on eesti keeles viipekeelse tõlkega.

Seakasvatajast veganiks

Rootsi vegantaluniku Gustaf Söderfeldti loeng Tallinnas Taimetoidumessil 2018. Loeng on inglise keeles eestikeelsete subtiitritega.

Veganlus ja LGBT+ õigused: ühe mündi kaks külge?

Kristiina Raud (Eesti LGBT ühing) ja Kadri Sikk (Eesti Vegan Selts) arutlevad, kuidas kehtiv ebavõrdne võimustruktuur end taastoodab, ja vastavad küsimustele: kuidas on seotud LGBT+ õigused ja veganlus? Miks on oluline lõpetada loomade tarbimine? Miks on oluline toetada LGBT+ õiguseid?

Facebook live salvestus 19.12.2018.

Intervjuu dr Neal Barnard´iga​

Perearst dr Marta Velgan intervjueerib tuntud USA arsti ja taimse toitumise eestkõnelejat dr Neal Barnard´i. Intervjuu toimus Facebook live ülekandes 1. mail 2018.

Video on inglise keeles eestikeelsete subtiitritega.

Eesti toitumissoovitused ja veganlus - mis juhtus? (est)

Kadri Sikk ja Kadri Aavik arutlevad Eesti riiklike toitumissoovituste üle, kuidas need mõjutavad veganite elu järgmised viis aastat ning kuidas käsitlevad veganlust. Facebook live @ Eesti Vegan Selts, 9.10.2017.

»Stop forcing veganism on children« – Veganism as a Source Of Moral Panic in Estonia [IARC2017] (eng)

Kadri Aaviku ettekanne rahvusvahelisel loomaõiguste konverentsil Luxembourgis septembris 2017 veganluse meediakajastusest Eestis.

Video on inglise keeles.

Dr David Stenholtz. Täistaimse toitumise tervisemõjud. (eng, est)

Rootsi onkoloogia vanemarst dr David Stenholtz, kes on tuntud täistaimse toitumise eestkõneleja ja ühingu Arstid Tuleviku Heaks (Läkare för framtiden) juht, pidas 13. augustil 2017 Tallinnas loengu täistaimse toitumise ehk veganluse tervisemõjude kohta. Loengus on juttu sellest, milliseid eelised pakub tervisele täistaimne toitumine ning mida silmas pidada, et vegantoitumine oleks tervislik.

Veganlus - enesepiiratud või tervislik toitumine? (eng, est)

Arutelu veganluse tervisemõjud üle Arvamusfestivalil 2017.

Veganlus on nii üleilmselt kui ka Eestis üha populaarsem, kuid arvamused vegantoitumise tervislikkusest varieeruvad nii erialainimeste kui riikide mõõtes ühest äärmusest teise. Üle mere Soomes ja Rootsis peetakse veganlust sobilikuks läbi terve elukaare ning riiklikes toitumissoovitutes antakse nõu, kuidas veganina mitmekülgselt toituda. Eesti toitumissoovitused peavad samas veganlust enesepiiratud toitumiseks, mis viib pikemaajaliselt terviseprobleemideni. Mida näitab teadus? Kas ja kuidas toetada veganeid?

Osalejad: Stockholmi Södersjukhuseti haigla onkoloog David Stenholtz, Helsingi Ülikooli toitumisteaduste professor Mikael Fogelholm, Eesti Lastearstide Seltsi juhataja Ülle Einberg, perearst Karmen Joller. Modereerib Marta Velgan Eesti Nooremarstide Ühendusest.

Video on inglise keeles, eestikeelsete subtiitritega.

»Giving up animal products results in a poor diet« – Insistence on the consumption of other animals in the Estonian nutrition recommendations [IARC2016] (eng)

Kadri Aaviku ettekanne rahvusvahelisel loomaõiguste konverentsil Luxembourgis septembris 2016 Eesti uutest toitumissoovitustest.

Video on inglise keeles.

Total Liberation or Animal Rights Only?Intersectionality in the agenda of the AR movement in the Baltic States through narratives of AR activists [IARC2015] (eng)

Kadri Aaviku ettekanne rahvusvahelisel loomaõiguste konverentsil Luxembourgis septembris 2015 Balti loomaõiguslusliikumise koostööst teiste liikumistega.

Video on inglise keeles.

Kadri osalust Rahvusvahelistel Loomaõiguste konverentsil toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital reisitoetuste programmist.