14. august 2018Eesti Vegan Selts

“Tervis on investeering, mitte kulu” – see on fraas, mis on kõlanud mitmete arvamusliidrite suust kogu maailmas. See mõte on igati pädev üksikisiku tasandil, aga kindlasti ka riigi tasandilt vaadates. Inimeste tervis on üks riigi suurimatest väärtustest. Selleks, et Eestis elaksid inimesed tervelt ja kaua ning oleksid seejuures produktiivsed ja õnnelikud, tuleb sihipäraselt koos tegutseda nii riigi kui omavalitsuste tasandil ning kõikides sektorites.

Meil on väga hea meel, et Sotsiaalministeerium on kutsunud Eesti Vegan Seltsi ühe partnerina osalema uue rahvastiku tervise arengukava arutlustel. Sellisel tasemel kaasamine on oluline samm ning näitab, et veganlust tunnustatakse ja veganite seisukohtade ja kogemusega arvestatakse ka riiklikul tasandil. Huvikaitse- ja eestkosteorganisatsioonina anname omalt poolt parima veganite ja veganluse heade tervismõjude rõhutamiseks aruteludes. Eesti Vegan Seltsi poolt osalevad aruteludes juhatuse liige Kadri Sikk ja seltsi toitumisnõustaja Eliis Salm.

Riigi tasandil on rahvastiku tervise arengukava (RTA) kõige olulisema tervise hoidmise ja arendamise pikaajalisi sihte seadev dokument. Kehtiv rahvastiku tervise arengukava aastani 2020 on kohe-kohe lõppemas ning Sotsiaalministeerium on asunud koostama uut RTAd aastateks 2020-2030.

Uues RTAs on kolm omavahel seotud programmi: tervist toetavate valikute programm, tervist toetava keskkonna programm, inimkeskse tervishoiu programm. Arutelus osalevad lisaks Eesti Vegan Seltsile veel Tervise Arengu Instituut, Sotsiaalministeerium, Perearstide Liit, Eesti Haigekassa, Terviseamet ja mitmed teised avaliku sektori  ja tervishoiuvaldkonna institutsioonid.