7. juuni 2023Eesti Vegan Selts

VIII Rahvusvaheline loomaõiguste konverents
VIII Kriitiliste Loomauuringute Euroopa Assotsiatsiooni (EACAS) konverents

ISEPÄINE LOOMAÕIGUSLUS?

Liikumisesisesed ja -välised traditsioonid ja muutused

16.-18. juunil veebis

Millised traditsioonid ja lood tulevad mängu, kui inimesed kasutavad ära teisi loomi või soovivad sellise ärakasutamise lõppemist? Kuidas ja miks neile tuginetakse, neid konstrueeritakse või kahtluse alla seatakse? Kuidas saab traditsiooni mõiste aidata meil siduda mineviku olevikuga, liikudes eetilisema suhte poole teiste loomadega?

Selle aasta konverentsi keskmes on loomaõiguslusega seonduvad traditsioonid ja muutused. Mõiste “traditsioonid” on siinjuures avar – see hõlmab erinevaid tõekspidamisi, harjumusi ja kombeid, mille õigustamiseks ja kinnistamiseks kasutatakse minevikku ja ajalist pidevust. Näiteks õigustatakse loomsete toodete tarbimist väitega, et kuna inimesed on alati liha söönud, oleme me “loomult” või “looduse poolt määratud” omnivoorid. “Muutused” viitavad katkematutele protsessidele, mille käigus luuakse ja kohandatakse kaasaja moraali ja eluviisiga sobituvaid traditsioone.

Ettekanded esitatakse otseülekandena veebis. Kõik osalejad on väga oodatud ühepäevasele võrgustikukohtumisele Tallinnas 18. juunil. Konverentsi korraldavad Loomus, Eesti Vegan SeIts ja EACAS.

Konverents toimub inglise keeles.

Ürituse leiad ka Facebookist!

Konverentsi kava

Konverentsi esinejad

Registreerimine

___________________________________________

8th International animal futures conference
The 8th Biennial Conference of the European Association for Critical Animal Studies (EACAS)

ANIMAL ADVOCACY AGAINST THE GRAIN?

Traditions and Transformations in and around the Movement

16 – 18 June, online

What kind of traditions and histories, how and why are appealed to, constructed and contested in the context of humans using other animals or advocating for the end of animal use? How can the idea of tradition help us to link the past and the present in moving towards more ethical ways of relating to other animals?

This conference focuses on traditions and transformations in the context of animal advocacy and activism. ‘Traditions’ is understood here as an umbrella term for various kinds of ideas, practices, habits, and ways of life that are being justified and essentialized by evoking chronological continuities and the past. For instance, eating animals is often legitimized by way of claims that since humans have always eaten meat, we are omnivores “by nature”.’ Transformations’ emphasise the constant flux in which decisions are made to invent and modify traditions, in order to suit our contemporary morals and ways of life. Traditions are socially constructed, as changes in traditions over time and their variety in different cultures and societies attest.

Presentations will take place online and will be live-streamed. We encourage participants to join us in Tallinn on 18th of June for post-conference networking meeting. The conference is organised by Loomus, Estonian Vegan Society, and EACAS.

The conference will be held in English.

You can also find the event on Facebook!

Conference programme

Conference presenters

Registration