2. juuli 2018Eesti Vegan Selts

Eesti Vegan Selts pakub emotsionaalselt raskete olukordade leevendamiseks ja vaimse tervise probleemide ennetamiseks kogemusnõustamist. Seltsi juhatuse liige Kadri Sikk kirjutab, miks oleme käivitanud selle teenuse ning millega on tegemist.

Raskused veganina vaimse tervise küsimustes abi leidmisel

“Veganlusest rääkida võib muidugi, aga teisi kangutada ei tohi,” ütles mulle psühholoog, kelle juures käisin viimati lootuses saada tuge ja mõistmist, kuidas oma elus toimuvate muudatuste ja seotud inimestega paremini hakkama saada. See juhtus paari aasta eest üsna vahetult pärast veganiks hakkamist. Kabinetis jutustades selgus, et sinna on jõudnud teisigi, kelle suhteid on veganlus oluliselt mõjutanud ja vahel nii, et minnakse eri teid pidi. Küllap on see ka tervislikum valik, sest vaevalt on võimalik kedagi “kangutades” panna loobuma vägivalla toetamisest, aga kui vägivaldse käitumise tunnistamine muutub liiga raskeks, on meil õigus sellest loobuda ja oma elus edasi liikuda.

Väga suure tõenäosusega avastame veganina psühholoogi juurde minnes end olukorrast, kus probleemselt ehk loomadevastast vägivalda toetavalt käitub hoopis inimene, kelle juurde oleme läinud nõu saama. Nagu lähedastegi puhul, ei ole ka teda võimalik “kangutada” ja panna aduma, kui keeruline on elada päevast päeva niivõrd normaliseeritud vägivalla keskel ja kui võimetuks teeb tunne, kui isegi kõige kallimad valivad pigem sunduse kui veganluse kasuks. Et ei piisa headest ega halbadest sõnadest, maitsvatest toitudest ega jõledatest filmidest, argumenteeritud faktidest ega suurejoonelistest eeskujudest – kuni mitmeid triljoneid tundevõimelisi olevusi kannatavad ja surevad igal aastal jätkuvalt ainult seetõttu, et inimesed meie ümber valivad nii ja mitte teisiti. Seda reaalsust võib olla keeruline mõista inimesel, kes panustab ise jätkuvalt probleemi kestmisesse.

Meil kõigil võib erinevatel eluperioodidel ette tulla kergemaid või raskemaid tervisemuresid, millega hakkama saamiseks oleks mõistlik tuge otsida. See tähendab ka vaimse tervise valdkonnas. On hea teada, et loomasõbrad saavad nüüd tulla kogemusnõustamisele Eesti Vegan Seltsi, et saada keerulistel aegadel tuge ja mõistmist.

Kogemusnõustamisel oled mõistetud ja hoitud

© Laksen | Dreamstime Stock Photos & Stock Free Images

Kogemusnõustamine on selline nõustamine, kus kohtuvad varasemalt sarnase kriisiolukorra läbinud nõustaja ja hetkel abi vajav inimene. Tänu isiklikule kogemusele oskab nõustaja hästi mõista Sinu keerulist olukorda, mis loob usaldusliku õhkkonna oma tunnete ja mõtete jagamiseks. Nagu nõustajal on Sinulgi ainulaadne lugu, mis vajab aega ja lahtimõtestamist. Sarnased kogemused ühendavad ja annavad jõudu ning lootust kriisist väljatulekuks.

Lisaks isiklikule kogemusele on nõustaja läbi teinud vajaliku kriisinõustamisalase väljaõppe, mille jooksul on ta omandanud praktilised oskused ja teadmised, kuidas abivajat toetada. Sa ei pea olema oma mures üksinda  – nõustaja aitab luua selgust viisil, mis on hoitud ja konfidentsiaalne.

Kogemusnõustamine on kõige sobivam sügavamate kriiside ennetamiseks. Juhul, kui olukord nõuab süvendatud tuge, saab kogemusnõustaja aidata vajaliku informatsiooni leidmisel ja täiendava professionaalse abi otsimisel.

Oled oodatud nõustamisele väga erinevate muredega

Veganlus ja loomadega seotud küsimused võivad mõjutada meie suhteid või enesetunnet, aga tegureid võib olla veel palju teisigi, mille koosmõjul muutub ühel hetkel mõistlikuks pöörduda nõustamisele. Kaalu seda juhul, kui märkad enda juures püsistressile, ärevusele, depressioonile või läbipõlemisele viitavaid sümptomeid – olgu need seotud veganlusega või mitte, igal juhul saad jagada oma muresid turvalises õhkkonnas ja vajadusel infot edasise abi leidmiseks.

Oled kindlasti oodatud nõustamisele juhul, kui tunned, et veganluse ja loomade abistamisest tulenevad teemad pakuvad Sulle igapäevaseks toimetulekuks väljakutset. Loomade olukorra tunnistamine võib mõjuda inimestele väga erinevalt ja on tähtis hoida ning taastada oma tervis ja heaolu, kui tasakaalupunkt on käest libisenud. Ka juhul, kui traumeerivad kogemused on toimunud kaua aega tagasi, näiteks kui oled pealt näinud loomade piinamist või hooletusse jätmist ning selle meenutamine toob endiselt esile tugevaid emotsioone. Kogemusnõustamiselt leiad tuge ka ajal, kui oled kaotanud või hoolitsed raskelt haige kodulooma eest.

Rohkem infot leiad kogemusnõustamise lehelt ning küsimuste korral võta ühendust. Oled kogemusnõustamisele alati oodatud.