3. juuni 2019Eesti Vegan Selts

Autor: Barbara Bolton, jurist

Veganina saame loomade õigusi edendada oma inimõiguste abil. Siin räägimegi sellistest õigustest ja sellest, kuidas neid loomade õiguste edendamiseks kasutada ja miks see tähtis on.

Veganluse edendamine = loomade õiguste edendamine

Veganlus tähendab loomade ekspluateerimisest lahtiütlemist; see on seisukoht, et ka teised loomad on tundevõimelised olendid ja seega on neil samasugused põhiõigused nagu meil – mitte olla kellegi omand, mitte elada aretamiseks, mitte olla ärakasutatud või saada tapetud. Veganlus tähendab keeldumist elusolendite asjadena kasutamisest; see on teiste loomaliikide põhiõiguste tunnustamine, nad ei ole meie omand. Kõige tähtsam, mida me kõik teiste loomade õiguste tunnustamiseks teha saame, on elada veganina, keeldudes elavate olenditega kauplemast ning keeldudes nõudluse tekitamisest või osalemisest nende ärakasutamises ja tapmises.

Veganite diskrimineerimine võtab neilt õiguse elada nii, et nad saaksid austada teiste loomade õigusi ning seega toetab ja põlistab ebaõiglust teiste loomade vastu. Nii rikutakse nii inimeste põhiõigust, et nende veendumisi tuleb austada, kui ka teiste loomade õigust mitte olla omand, mitte olla ärakasutatud või tapetud.

Töötades veganite õiguste edendamise ja kaitsmise nimel, saame kasutada seadusi selleks, et veganid saaksid austada teiste loomade õigusi. Seega on veganite õigused veganitele olulised, sest need kindlustavad, et saame elada oma veendumuste järgi; samas on need väga tähtsad abivahendid meie töös, mille abil saame teiste loomade õiguste eest seista.

Veganite õigused annavad võimaluse propageerida loomade õigusi

Veganluse ümber on palju arusaamatust. Rohkem kui kunagi varem levib arvamus, et veganlus on lihtsalt üks toitumisviis, isiklik valik, millega välditakse mingite toitude söömist. Taimse toidu valikute laienemine võib olla kasulik, aga samas võib see olla ka kahjulik, kui see soodustab arvamust, et veganlus pole midagi muud kui üks järjekordne toitumisviis.

See on tähtis tähelepanek, sest kui veganluses nähakse ainult toitumisvalikut, siis jääb tähelepanuta arutelu teiste loomade õiguste üle ja meil libiseb käest murranguline võimalus sellele tähelepanu pöörata. Selgitades inimestele, mida veganlus tegelikult tähendab, räägime neile, et oleme loobunud ideest, et loomad on meile kuuluvad asjad. Selline vaatenurk võib neid panna vaagima nende endi suhet teiste loomadega ja näidata neile, mida spetsiesism tegelikult tähendab.

Tuues esile olukordi, mil veganitel ei lasta elada oma veendumuste järgi või mil neid diskrimineeritakse, loome harukordseid võimalusi keskenduda veganite moraalsetele veendumustele, sh loomade õigustele. Me peame rääkima spetsiesismist ja loomade õigustest, et rõhuda veganite õigustele. Siinkohal räägime veganite kaitsest, sest veganlus on eetiline küsimus, mitte ainult toitumisvalik.

Veganite õigustest rääkides tuleb alati seletada, et kaitsta tuleb meie õigust elada vastavalt meie moraalsele veendumusele, et on vale asjatult teisi loomi orjastada, ära kasutada ja tappa. See viib tihti aruteluni teiste loomade orjastamise, ära kasutamise ja tapmise teemadel ja miks veganid seda moraalselt valeks peavad. See arutelu aitab teisel osapoolel mõista, mida veganid vajavad ja miks me end kaitseme, aga see võib ka panna teisi inimesi mõtlema oma suhete üle teiste loomadega.

Me peaksime veganite õiguseid kasutades hoolikad olema. Kuigi veganeid diskrimineeritakse ja ahistatakse, ei ole see võrreldav kohutavate süstemaatiliste, riiklikult toetatud õigusrikkumistega inimese muutumatute omaduste vastu nagu rass, sugu või seksuaalne sättumus. Veganlus on viis, kuidas tunnustada ja austada teiste õigusi, see eristab veganlust teistest sotsiaalse õigluse liikumistest. Ära ei kasutata ega tapeta mitte meid veganeid, sest et oleme veganid, vaid neid olendeid, kelle õiguseid me veganina elades austame. Miljardeid ja triljoneid neist orjastatakse, kasutatakse ja tapetakse aastast aastasse. Neilt on võetud ära põhiõigused mitte olla omandiks ja õigus elule.

Teiste loomade omandina kohtlemise ja tapmise vastane töö, mida teeme, peab olema tehtud nii, et see austaks teiste inimeste õigusi; me väldime näiteks rassismi, seksismi, klassismi ja muudes vormides avalduvat diskrimineerimist. Paljud loomade õiguste eest seisvad veganid võitlevad ka teiste sarnase sisuga õiguste eest. Tänapäevase veganliikumise loojad said juba 1940. aastatel aru, et loomade õigused, inimõigused ja keskkonna õiglane kohtlemine on omavahel seotud. Veganliku mõtteviisi laiaulatuslikum mõistmine on hädavajalik nüüdsel ajal, mil inimkond ekspluateerib ja hävitab hoogsalt planeeti, millest sõltub meie kõigi elu.

Näited inimõiguste ja võrdõiguslikkuse seaduste rikkumisest veganite puhul

Näited veganitest, kes on pandud olukorda, kus nad ei saa elada teisi loomi austades või kus see on väga raskeks muudetud, või kus veganeid diskrimineeritakse viisil, mis avaldab mõju nii loomade kui ka inimõigustele:

 • Ühendkuningriigi riiklikes haiglates ei pakuta alati vegantoitu, veganid peavad lootma pere ja sõprade peale või isegi haiglast enne ravi lõppu lahkuma, sest veganvalikuid ei pakuta; veganitest haiglaravil viibijaid on survestatud loomset toitu sööma;
 • Ungaris nõuab koolide toitumiskava lastele liha, piimatooteid või muna sisaldava toidu pakkumist, veganvalikut ei ole ja seega on veganperedel loomsetest toitudest raske hoiduda (alternatiive pakutakse ainult allergiate puhul, kui on esitada arstitõend; sageli pole ka lubatud oma toitu kooli kaasa võtta);
 • Eestis nõuavad toitumissoovitused, et toidus oleks loomseid komponente ja veganvalikute kättesaadavus on piiratud; ühel puhul nõudis järelvalveasutus lasteaialt vegantoidu pakkumise lõpetamist;
 • Iirimaal annab riiklik piimatootjate nõukogu (National Dairy Council) välja “õppematerjali”, mis kuulub põhikoolide õppekavva;
 • Suurbritannias ja Iirimaal antakse madala sissetulekuga peredest lastele tasuta piima ja kõik ülejäänud võivad piima osta soodushinnaga, kuna piimakarjapidajaid doteeritakse;
 • Kanadas sunniti töölisi tegema narkoteste, mis sisaldasid loomset päritolu koostisosi;
 • Suurbritannia koolides õpetatakse lastele, et teiste loomade kasutamine ja tapmine on moraalselt vastuvõetav. Õppematerjalides on idülliline taluelupilt, millel on kujutatud loomi, keda kasutame, libisedes üle viisidest, millega me teisi loomi orjastame, nendega manipuleerime, neid kasutame ja tapame; ettevõtjad on oodatud õppetundidesse oma loomseid tooteid tutvustama; loomi kasutatakse õppetöös, näiteks tibude väljahaudumine; mõned koolid isegi peavad loomi, et neid saaks hiljem ära süüa;
 • Saksamaa kooliõpilastele tihtipeale ei pakuta taimse toidu valikut ja seadustega pole siiani saadud asja parandada;
 • Hispaanias on koolid keeldunud veganperede lastele täistaimset toitu pakkumast;
 • Paljudes maades peavad veganlapsed taluma kiusamist ja ahistamist, näide Ühendkuningriigist
 • Kiusatakse ja ahistatakse ka tööl ja kõrgkoolides, näide Austraalia ülikoolist;
 • Ühes Ühendkuningriiigi töökuulutuses seisis, et veganeid tööle ei oodata;
 • Ühendkuningriigi kõrts keelas veganitele sissepääsu;
 • Ühendkuningriigis antakse madala sissetulekuga lapsevanematele toidutalonge, aga meie teada saab nende eest ainult loomade piima osta, mitte taimset piima;
 • Ühendkuningriigis ja Iirimaal narritakse ja pilgatakse veganeid teles ja sotsiaalmeedias;
 • Ühendkuningriigis keelduti veganitele korteri üürimisest;
 • Ühendkuningriigis korraldas burgerite müügikett reklaamikampaania, milles narriti neid, kes loomi ei söö;
 • USA-s keeldus sõõrikukohvik veganeid tööle võtmast;
 • Gruusias loobiti inimesi vegankohvikus lihaga;
 • USA-s vallandati õpetaja sotsiaalmeediapostituste pärast
 • USA-s püüdis kolledž takistada üliõpilast inimestele spetsiesismi selgitamast;
 • Itaalias püüti vastu võtta seadust, mis keelustaks perekondadel oma laste taimsel toidul kasvamise;
 • Itaalias visati laps lasteaiast välja peale seda, kui ta vanemad taotlesid taimset toitu lasteaias;
 • Šveitsis keelduti veganile kodakondsuse andmisest;
 • Šveitsis arvati vegan sõjaväest välja;
 • Iirimaa restoran keelas veganitele sissepääsu;
 • Ühendkuningriigis on kõik ravimid loomade peal testitud, mis tähendab, et veganvariante pole. Need testid pole vajalikud ja nende tulemused pole usaldusväärsed, ka leidub suurepäraseid alternatiive.

Need on ainult mõned näited tohutust hulgast takistustest, mida veeretatakse veganite teele, kes elavad oma moraalsete veendumuste kohaselt, et teiste loomade kasutamine ja tapmine on vale. On veel palju näiteid ja meil oleks huvitav teada, kas sinuga on midagi sarnast juhtunud või oled millestki sellisest lugenud. Palun saada oma lugu e-posti aadressil barbara.bolton@goveganworld.com (NB! Eesti lugusid võib saata ka Eesti Vegan Seltsile eestiveganselts@vegan.ee ning kui vajad juristi nõu, siis võta ühendust meie õigusnõustajaga.)

Inimõiguste kasutamine loomade õiguste edendamiseks

Ükski seadus maailmas ei tunnusta praegu inimese kõrval teiste loomaliikide õigusi olla koheldud lugupidamisega, mitte olla ärakasutatud ega tapetud. Loomadel pole sõna otseses mõttes mitte mingeid seaduslikke õigusi. Moraalsest vaatenurgast on loomadel õigused olemas ja veganid tunnustavad neid õigusi, kuid siiani pole ükski seadus sama teinud.

Inimeste õigusi aga tunnustatakse rahvusvaheliste ja riikide seadusega. Nende õiguste olemasolu ei tähenda muidugi, et neid igal pool austatakse või et rikkumisi ei esineks. Inimõigusi rikutakse väga sageli ja meil on palju tööd teha, et juhtida tähelepanu inimeste ärakasutamisele, diskrimineerimisele ja nende vastu kasutatavale vägivallale. Nagu öeldud, mingil määral inimeste õigusi tunnustatakse ja mingil määral täidetakse mõnedes riikides ja piirkondades. Veganid saavad neid õigusi kasutada, et nõuda austust oma põhiveendumuste vastu ja kaitsta ennast sunni vastu osaleda ärakasutamises ja vägivallas, ja sellega kaitsta loomade õigusi.

Laiaulatuslikeks muutuseks on vaja, et me kõik, kes suudame, kaasa aitaksime. See artikkel on kirjutatud selleks, et anda veganitele infot rahvusvaheliste ja riiklike inimõiguste olemasolust, neile saab viidata ja neile toetudes saab propageerida austust veganliku mõtteviisi vastu ja taotleda paremaid tingimusi veganitele. Me ei saa siin rääkida eraldi iga riigi kohta ja käesolev artikkel ei ole mõeldud konkreetse õigusabi andmiseks.

Tõlkis Katrin Reintop

Originaalartikkel: Using the Law to Promote Veganism and Animal Rights

Vaata lisaks: