2. juuli 2024Eesti Vegan Selts

Varjatud võttegrupp oli Cross Farmis kannibalismi, ravimata haavade ning kitsaste ja räpaste elutingimuste tunnistajaks.

🔴 Hoiatus: artikkel sisaldab häirivaid pilte.

Filmimeeskonna sõnul hoiti loomi räpastes ja kitsastes tingimustes. Foto: Advocates for Animals

Ühendkuningriikides Devonis asuvas farmis filmitud varjatud kaadrid sigadest, kes peavad taluma „kujuteldamatuid kannatusi“, on toonud kaasa üleskutsed farmi omanikud seadusega ettenähtud korras vastutusele võtta.

Filmimeeskond ütles, et video sigade pidamisest räpastes ja kitsastes tingimustes, kus näeb kannibalismi ja alatoitumust, samuti ravimata veritsevate haavade ja songadega loomi, on filmitud Holsworthys, Cross Farmis, mille omanikuks on WJ Watkins and Son.

Ühes videolõigus tallusid ja hammustasid sulukaaslased üht kisendavat siga, kes nähtavasti Glass Wall Filmsi võttemeeskonna silme all suri.

WJ Watkinsi pressiesindaja kinnitas, et on teadlik, et oktoobris toimus farmis varjatud filmimine, kuid keeldus täiendavatest kommentaaridest, ning suunas järelpärimisi teinud ajalehe The Guardian ajakirjaniku hoopis Briti seakasvatajate ühenduse (National Pig Association; NPA) poole.

Üks sulg oli nii ülerahvastatud, et sigadel polnud võimalik liikuda. Foto: Advocates for Animals

Neljal järjestikusel ööl filmitud kaadrite põhjal on advokaadibüroo Advocates for Animals saatnud Heart of the South West tarbijakaitse- ja järelvalveametile kaebuse, kus osutab mitmele võimalikule seaduserikkumisele farmis, mis on osa „kõrgete standardite” järgi toodetud toidu märgistamiseks kasutatavast Red Tractor programmist.

2017. aastal uuris Animal Equality sedasama farmi, kus peeti hinnanguliselt 12 000 siga, ja teatas, et leidis eest loomad, kes elasid lekkivate katustega sõnnikulägaga kaetud lagunenud hoonetes, ja kes olid sunnitud oma väljaheidetes lamama. Samuti leiti koos teiste loomadega aedikusse jäetud kaks suurte songadega siga, tiineid sigu, keda hoiti kõledates betoonsulgudes ilma igasuguse rikastamiseta, ja sigu, kellel olid sabad ära lõigatud.

Christopher Shoebridge Glass Wall Filmsist selgitas: „Meil oli huvi dokumenteerida, kuidas loomade heaolu on Briti farmides ajaga paranenud ja seetõttu külastasimegi farmi, kus oli olukorra paranemist lubatud. Meid šokeeris väga, et olukord oli paranemisest kaugel – see oli sama halb, võib-olla isegi halvem kui varem.

Sigadel leiti ravimata herniaid. Foto: Advocates for Animals

Mitut tuhandet siga on viimase kuue aasta jooksul sunnitud niimoodi elama? Kui paljud on söödud teiste sigade poolt või surnuks tallatud või jäetud sellisesse räpasusse surema? Mitte ühtegi siga ei tohiks niimoodi hoida. Need kannatused seal on kujuteldamatud ja see on meie meeskonda sügavalt traumeerinud.”

Dokumentaalfilmi tegijad ütlesid, et 25. oktoobril täheldatud sigade korjused olid samas kohas alles 29. oktoobril, mil need olid lagunenud ja osaliselt teiste sigade poolt ära söödud.

Kaadritel on näha aedikuid, mis on silmnähtavalt üle ujutatud vedela väljaheitega, mis valgub vahekäikudele, ning karja, kus sead ei saa ummikute tõttu liikuda.

Filmimeeskond läks ka poegimiskohtadega alasse, kust leiti juba surnud ja surevaid põrsaid. Surevaid põrsaid leiti ka söödakotist ja prügikastist.

Poegimiseks mõeldud puuris peetav seaema. Foto: Advocates for Animals

Advocates for Animals’i kirjas Briti järelvalveametile seisab: „Meie klient on šokeeritud ja kurb selle üle, mida kaadrid paljastavad, ning on jahmunud, et heaolu puudutavate õigusaktide potentsiaalsed rikkumised näivad Cross Farmis aset leidvat rutiinselt.”

Amazon Prime’i uus dokumentaalfilm „Pignorant” väidab, et paljastab sealihatööstusega seotud „laialt levinud pettuse“ Ühendkuningriikides, kus muidu väidetakse, et „on ühed maailma kõrgeimad loomade heaolu standardid”. Samuti varjatud filmimist rakendades püüab film paljastada, kuidas CO2-e kasutatakse sigade uimastamiseks enne nende tapmist.

NPA pressiesindaja ütles: „Kuigi me tunnistame, et mõned filmimaterjalis kujutatud elemendid ei ole näited parimatest võimalikest praktikatest, siis mõnedes teistes kas kujutatakse kõne all olevat farmi ebatäpselt tänu mõnede salvestiste küsitavale autentsusele, või on tegemist lihtsalt seakasvatuse tavapraktikaga, millele on mõnel juhul lisatud ebatäpne narratiiv. Kõnealune põllumajandusettevõte on teinud arvukate uurimiste käigus täielikku koostööd ja on leitud, et nende tegevus vastab kõigile nõuetele.”

Originaalartikkel: https://www.theguardian.com/world/2024/mar/10/calls-for-legal-action-after-unimaginable-suffering-filmed-at-devon-pig-farm


🔴 Hoiatus: allpool olev video näitab loomade kannatusi.