28. september 2020Eesti Vegan Selts

Kui sa oled õpilane/üliõpilane, kooliealise lapse vanem või koolitöötaja, siis vajame sinu abi.

Palume sul vastata küsimustikule “Vegantoidu kättesaadavus Eesti haridusasutustes”. Soovime saada ülevaadet vegantoidu kättesaadavusest Eesti haridusasutustest ning selgitada millised on õppurite ja lapsevanemate kogemused, ootused ja vajadused seoses vegantoidu pakkumisega Eesti õppeasutustes.

Küsimustik avaneb siin: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl6RuunnCsmrWbDRKeapequd-QMaclgsHoc7QltAFsXCtGOw/viewform

Vastuseid ootame 15. oktoobrini.