25. veebruar 2020Eesti Vegan Selts

Kui nad hooliksid, siis nad ei teeniks nende tapmise pealt kasumit. Kui nad oleksid õiglased, siis ei peaks nad endid „omanikeks“.

Näib, et paljud inimesed ei mõista siiani veganluse ja aktivismi (nagu Go Vegan World reklaamplakatid) põhjuseid. Loomade pealt teenivad inimesed kaitsevad end jätkuvalt viidates loomade headele elutingimustele enne nende tapmist. Nagu see talunik, keda on kujutatud hiljutistel loomapidamist pooldavatel reklaamidel Iirimaal, usuvad nad, et kui demonstreerida piisaval määral „hoolt“ ja „armastust“, jääb varjatuks tõsiasi, et nende loomade tapmine on ebavajalik. Lisaks arvatakse ekslikult, et loomakaitsjad on talunike vastased, kuigi tegelikult oleme me loomakasvatuse vastased ja mõistame hästi, et talunikud on pelgalt etturid suuremas, kõiki osapooli ära kasutavas süsteemis, mis teenib kasu nende ebaõiglase töö pealt.

Veganite ja loomaõiguslastena ei ole meie vastuargument armastuse või hoole puudumine, vaid loomade õiguste vähene austamine. Me ei protesti taludes või tapamajades valitsevate kehvade standardite, loomade kohtlemise või heaoluga seotud tingimuste vastu. Me protestime nende üleüldise kasutamise vastu, kuna see on ebavajalik ja rikub nende põhiõigust mitte olla omand ning õigust mitte saada kasutatud ja tapetud.

Olgem loomade heaolu definitsioonis ausad: see on seaduslik, tavapärane praktika, mille käigus aretatakse tundevõimelisi olendeid ainuüksi nende tapmiseks kasumi eest. Loomade heaolu puudutavate regulatsioonide kohaselt jääb kasumiks kasvatavate loomade füüsiline ja psühholoogiline heaolu alati tagaplaanile, kuna olulisem on neid kasutava tööstuse rahaline kasu. Seetõttu on ka loomade heaolu standardites juhised vangistamiseks, sandistamiseks, valikuliseks aretamiseks, loomalaste emadest eraldamiseks ning julmadeks ja vägivaldseteks tapmisviisideks. Kuidas saaksidki need standardid olla teistsugused, kui õiget viisi loomade kasutamiseks ja tapmiseks ei ole? Probleem on tööstuste loodud vales, mille kohaselt „loomade heaolu“ justkui viitab maalähedasele austusele ja hoolele kaitsetute loomade suhtes, kuid tegelikult dikteerib viise nende vigastamiseks ja tapmiseks.

Probleemi iva on kirjeldatud selles samas reklaamis: see viitab loomadele kui kaubale. Teised loomad pole meie vara. Nad on tundevõimelised olendid, kelle elud me oleme omastanud ja kelle kehad muutnud kasumiks.

Loomad kodustati inimkasutuseks tuhandeid aastaid tagasi. Enne seda elasid nad vabas looduses endi sotsiaalsetes gruppides, kasvatasid oma järglasi ja käitusid loomuomaselt, mis aitas neil metsikus looduses ellu jääda. Nad olid vabad. Nad elasid oma loomuliku elu lõpuni. Nende kodustamisest peale ei ole me neid aga mitte ainult puuri pannud ja iga detaili nende elust kontrollinud, vaid me oleme neid valikuliselt aretanud, et saada neilt aina rohkem liha, piima ja mune. Me suhtume nende tundevõimelisusesse täieliku ükskõiksusega: nad on objektid või ressursid, millega me toidame oma harjumusi, traditsioone ja maitsemeeli. Me lohutame end muinasjutuga loomade heaolu eeskirjadest kui millestki positiivsest, mis parandab nende elusid ja surmasid, mitte ei näe neid kasumi maksimeerimise juhistena.

Loomade kasutamine toiduks, teadustööks, meelelahutuseks ja füüsiliseks tööks on alati olnud kasumi nimel. See kasum kuulub vähestele, aga orjastab paljusid. See mitte ainult ei tapa iga aasta miljardeid loomi, vaid mõjub laastavalt ka inimestele. Aina rohkem tõendeid viitab sellele, et peame loomsed tooted asendama taimsetega, et säästa oma tervist ja keskkonda ning võidelda kliimakatastroofiga.

Go Vegan World mõistab, et paljud talunikud usuvad siiralt oma töö väärtuslikkusesse, kuna see aitab täita nõudlust loomsete toodete järele. Samas oleme ka rääkinud talunikega ja mõistnud, et talunikke on kahte sorti: 1) need, kellele valmistab ebamugavust loomade tapmiseks kasvatamine, kuid kes õigustavad seda tarbijate sooviga ja 2) need, kes mõtlevad loomadest kui objektidest ja kasumist, kes ei lähe kellelegi korda. Nemad õigustavad samuti oma julma suhtumist viidates tarbijate nõudlusele.

Enamus inimeste tarbeks kasutatavaid loomi elavad õnnetut elu, kuid veganluse eesmärk ei ole nende elukvaliteedi parandamine või talunike julgustamine loomade elutingimusi parandama. Veganluse ja sealhulgas Go Vegan World´i kampaania ning ka loomade õiguste tagamaad on väga lihtsad: me tahame igasuguse inimeste poolse loomade kasutamise kiiret ja täielikku lõpetamist, sest loomad ei ole meie kasutada.

Originaalartikkel: https://goveganworld.com/someone-not-stock/

Tõlkis Andra Somelar