4. veebruar 2019Eesti Vegan Selts

Tõlge artiklist What It Means to Live Vegan

Go Vegan Worldi kampaania jaoks tähendab elu veganina mõistmist, et teised loomad on füüsiliste ja psüühiliste tajudega unikaalsed tundevõimelised indiviidid, kes on iseendast ja oma maailmast teadlikud ning kellel on huvid, sealhulgas huvi oma elu vastu. Seega on nende põhiõigus mitte olla inimeste omand, keda võib kasutada ja tappa. Seetõttu väldivad veganid osalemist teiste loomade ekspluateerimises toidu või riietuse saamiseks, teadusuuringuteks, meelelahutuseks, tööjõuna ja mis iganes muul eesmärgil, niivõrd kui see on võimalik ja praktiline.

Üha kasvav nõudlus loomsest vabade toodete järele on teinud veganina elamise väga mugavaks. Kuid kuna veganlust seostatakse üha enam tühise elustiilivalikuga, mõtlesime, et on hea aeg kasutada seda uut reklaami meie vegankampaanias, et inimestele meenutada, mida veganina elamine tähendab.

Go Vegan Worldi kampaaniaplakat

Vegansõbralike toodete ostmine ja tarbimine ei tee veel veganiks. Vegan olla tähendab, et meie mõtted ja tunded erinevad spetsiesistlikest arusaamadest, millega meid üles kasvatati. Veganina elamine saab teoks ainult peale seda, kui oleme mõistnud, kui ebaõiglane on teiste tundevõimeliste loomade kasutamine enda otstarbeks, nagu nad oleksid vaid meie tarbeks eksisteerivad tundetud objektid. Me ei osale enam nende ekspluateerimises, kuna mõistame, et neile laienevad samad põhiõigused, mida iseendale nõuame. Me ei osta vegansõbralikke tooteid mitte sel põhjusel, et neid peetakse tervislikuks või trendikaks, vaid sellepärast, et loomade kasutamist vältides austame nende õigusi.

Go Vegan Worldi kampaaniaplakat

Keskendudes veganlusele kui teatud tooteid vältivale eluviisile, paigutamata seda loomaõiguste konteksti, võib lihtsasti tekkida arusaam, et veganluse keskmes on tarbimine või trend, mitte õiglus.

Veganlus tähendab palju enamat kui teiste loomade ärakasutamisel põhinevate toodete ja tegevuste vältimist. See tähendab, et hindame radikaalselt ümber viisi, kuidas me mõtleme olendite elust, kellega jagame seda planeeti. See tähendab, et tunnistame nende tegelikku olemust ega jäta neid enam moraalsetest kaalutlustest kõrvale lihtsalt sellepärast, et nad kuuluvad teistesse liikidesse.

Go Vegan Worldi kampaaniaplakat

Veganina elamine on radikaalne poliitiline väljaastumine, mille saab sooritada ja peaks sooritama iga ühiskonnaliige, ja mis austab igaühe õigust, et olenemata liigist ei koheldaks teda omandina, ei aretataks, kasutataks, kahjustataks ega tapetaks.

Go Vegan Worldi kampaaniaplakat