17. mai 2016Eesti Vegan Selts

Eesti Vegan Selts osales 23. aprillil Berliinis toimunud esimesel rahvusvahelisel taimetoiduteemalisel õigussümpoosiumil, kus olid esindatud õiguseksperdid ja veganorganisatsioonide esindajad kolmeteistkümnest riigist. Osavõtjad andsid ülevaate taimetoidu kättesaadavusest avalikes institutsioonides ning õiguslikust olukorrast üle maailma.

Samuti tutvustasid juriidilised eksperdid rahvusvahelistest inim- ja kodanikuõiguste konventsioonidest tulenevat õigust veganeluviisile. Mitmed kohtulahendid viitavad sellele, et veganlust võib pidada mõtte- ja südametunnistuse vabadusega kaitstud veendumuseks ja seega sarnaselt usutunnistusele inimese põhiõiguseks, mille põhjal diskrimineerimine on lubamatu. Praktikas on veendumuste piiritlemine ja kaitse tase aga riigiti vägagi erinev.

European Vegetarian Union tutvustas Euroopa Liidu tasandil tehtavat tööd toidumärgistuste „vegan“ ja „vegetarian“ õiguslikult siduvate definitsioonide koostamiseks. Euroopa Komisjonil on vastav kohustus juba 2011. aastast, kuid protsess kulgeb aeglaselt.

Ürituse tulemusena koostati lõppdeklaratsioon, mis saadetakse Euroopa riikide võrdõiguslusasutustele – Eesti puhul on adressaatideks võrdõigusvolinik ja õiguskantsler. Dokumendis kutsutakse asjakohastele rahvusvahelistele lepingutele viidates üles tagama avalikes institutsioonides vegantoitlustus ning muud alternatiivid veganitele (näiteks vormiriietus, ravimid, hindelised ülesanded haridusasutustes), kasutama ühtset ja kohustuslikku märgistust vegetaarsetele ja vegantoodetele ning arendama välja poliitikaid üha kasvava vegankogukonna toetuseks. Deklaratsiooni ning lisainfo leiab Rahvusvahelise Veganite Õiguste Alliansi kodulehelt. Alliansi liikmete hulgas on nüüdsest ka Eesti Vegan Selts.

Concluding Declaration of the 1st International Law Symposium on Vegan Rights-2-page-001