6. juuni 2018Eesti Vegan Selts

Autor: Kadri Aavik

Mainekas teadusajakirjas Science 1. juunil ilmunud artiklis leiavad Oxfordi Ülikooli ja Šveitsi LCA Research Group’i teadlased, et oma ökoloogilist jalajälge saame kõige efektiivsemalt vähendada loobudes liha- ja piimatoodete tarbimisest.

Artikli näol on tegemist metanalüüsiga, mis kombineeris 570 eelneva teadusuuringu tulemused. Vaatluse all olid andmed 38 700 farmi kohta 119 riigist. Täpsemalt hinnati 40 põllumajandustoote keskkonnamõju, mis moodustavad 90% kogu inimeste poolt tarbitavast toidust. Hinnati nende toiduainete mõju viies olulises aspektis: maakasutus, magevee tarbimine, kasvuhoonegaasid, õhu- ja veesaaste. Tegu on seni kõige laiaulatuslikuma uurimusega, mis käsitleb põllumajanduse mõju planeedile. Uurimus on juba saanud mitmetelt maailma juhtivatelt teadlastelt positiivse tunnustuse osaliseks.

Liha- ja piimatoodete tootmine võtab 83% põllumaad.

Analüüsi tulemusena selgus, et liha- ja piimatoodete tootmine võtab 83% põllumaad ning toodab 58% põllumajandussektori kasvuhoonegaasidest. Samas annavad liha- ja piimatooted kokku vaid 18% kaloritest ning 37% valgust, mida inimesed tarbivad. Teadlased leidsid ka, et ka kõige keskkonnasäästlikumad loomsed tooted põhjustavad rohkem keskkonnakahju kui kõige vähesäästlikumate taimsete saaduste kasvatamine. Muuhulgas selgus üllatusena, et seni suhteliselt keskkonnasõbralikuks peetud mageveekalade ja rohumaaveiste kasvatus osutusid keskkonnale suure negatiivse mõju tekitajateks.

Seega, liha- ja piimatoodete tarbimisest loobumine on parim viis oma ökoloogilise jalajälje vähendamiseks. Ilma liha- ja piimatööstuseta kuluks maailmas toidu tootmiseks praegusest 76% vähem põllumaad, õhku paisataks 49% vähem kasvuhoonegaase, õhusaaste väheneks 50%, veesaaste 49% ja magevee kasutus 19%. Samuti saaksime loomsetest toodetest loobudes tunduvalt vähendada metsade kadu. Uurimuse tulemusena selgus, et 67% põllumajandustegevuse käigus metsade hävitamise põhjuseks on loomasööda kasvatamine.

Artikli autorid leiavad, et need tulemused pakuvad olulist tõendusmaterjali inimeste toitumismustrite muutmise vajaduse kohta. Artikli peaautor, Joseph Poore Oxfordi Ülikoolist märkis ajalehes The Guardian, et veganlus on kõige parem viis oma ökoloogilist jalajälge vähendada ning veganiks hakkamisel on keskkonnale olulisem positiivne mõju kui näiteks lendamise vähendamisel või elektriauto ostmisel.

Autorid leidsid ka, et tarbijaid tuleb teavitada erinevate toiduainete keskkonnamõjust, et neil oleks võimalik oma toidutarbimise osas informeeritud otsuseid teha. Lahenduste poole liikumisel nähti olulisena ka toidutootjate monitoorimist keskkonnamõju osas ning riikide poolset tootjate tegevuse reguleerimist põllumajandustoetuste ja maksude abil.

Tutvu originaalartikliga või vaata The Guardian’i kokkuvõtet sellest.