4. august 2020Eesti Vegan Selts

Eesti Vegan Selts korraldab ka sel aastal Arvamusfestivalil ühe arutelu. Küsime poliitikutelt, kas meil on vabadust olla mittevegan, kui:

  • maailm on kliimakriisis ja tööstuslik loomakasvatus toodab pea viiendiku kõigist inimtekkelistest kasvuhoonegaasidest, põhjustab veekogude eutrofeerumist ja reostumist, liigilise mitmekesisuse hävingut ja antimikroobiresistentsuse teket;
  • teadlased on kinnitanud, et nii loomad kui ka inimesed on eneseteadlikud ja tundevõimelised, seades nii ühtmoodi küsimärgi alla loomade väärkohtlemise, tapmise ja ärakasutamise;
  • meile on kättesaadavad eetilised alternatiivid ning võimalus luua tingimused, mis soodustavad paremate valikute tegemist? 

Praegu nõutavad veganid vähemusena läbi raskuste endale õigusi, et saada veendumustekohast kohtlemist avalikes asutustes, töökohtadel, kaubanduses. Arutelus küsime, kas peaks ehk hoopis maailm ümber veganite muutuma? Võibolla polegi enam ratsionaalset põhjendust ega moraalset alust olla mittevegan? 

Arutelu “Kas on vabadust olla mittevegan?” toimub 14. augustil kell 12.00 Võrdse kohtlemise laval.

Seda viib läbi Mari-Liis Sepper. Osalejad: Siim Tuisk (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Mihkel Kangur (Elurikkuse Erakond), Kaspar Kurve (Eestimaa Rohelised), Kristina Kallas (Eesti 200).

Arutelu on eesti keeles eesti viipekeele tõlkega.

Arutelu võtab kokku Eesti Väitlusselts lühidebatiga.

Üritus Facebookis ja ülekanne: https://www.facebook.com/events/2291541474475069