13. november 2018Eesti Vegan Selts

Oktoobris MTÜ Loomuse ja Eesti Vegan Seltsi tellitud Kantar Emori uuringu tulemustest selgub, et iga neljas Eesti inimene ehk 26,5% kõigesööjatest Eesti elanikest on vähendanud loomsete toodete osakaalu oma menüüs. 9,2% plaanib seda teha tulevikus. 1,8% on loomsetest toodetest juba loobunud kas osaliselt või täielikult. 19,7% Eesti elanikest, kes käivad väljas söömas, tellib toidukohas alati või tihti taimset toitu.

“Märkimisväärne on ka fakt, et 3,2% Eesti noortest vanuses 15-24. eluaastat on veganid ehk täistaimetoitlased,” nentis MTÜ Loomus projektijuht Anita Jürson. “Veganite osakaal selles vanuserühmas on enam kui viis korda kõrgem veganite arvust kogu Eesti elanikkonnas (0,6%). 1,2% Eesti elanikkonnast peab end taimetoitlaseks. See protsent on samuti kõige kõrgem 15-24. aastaste noorte seas: 3,6%. Ehk siis, liha ei söö 1,8% Eesti elanikest ning 6,8% Eesti noortest vanuses 15-24. aastat.”

Eesti Vegan Seltsi juhatuse liikme ja sotsioloogi Kadri Aaviku sõnul võib veganluse suuremat populaarsust Eesti noorte hulgas selgitada näiteks sellega, et noored on sotsiaalmeedia kaudu loomakaitse ja -õiguste ning veganluse alase infoga rohkem kokku puutunud, olles osa ingliskeelsest globaliseerunud meediaruumist. “Samuti võib seda tulemust selgitada noorte üldisemalt sallivamate ja avatumate hoiakutega, mis peegeldub näiteks noorte positiivsemas suhtumises LGBT inimestesse ja pagulastesse,” lisas Aavik.

Ka Jürson peab oluliseks mõjutajaks taimetoitlust propageerivaid ühinguid ja ettevõtmisi. “Olulist rolli on kindlasti mänginud iga-aastane Taimetoidumess ja näiteks Loomuse poolt juhitud “Taimsete valikute” programm, mille eesmärgiks on suurendada söögikohtades taimsete toitude pakkumist,” selgitas Jürson.

Eesti Vegan Seltsi strateegia seab eesmärgiks, et aastaks 2022 on 5% Eesti elanikkonnast veganid. Kuna noorte (15-24 a.) hulgas on juba praegu veganite arv üle 3%, on tõenäoline, et aastaks 2022 on vähemalt 5% või enamgi selles vanusegrupis noori veganid.

Kolm toitumist puudutavad küsimust olid Eesti Vegan Seltsi ja MTÜ Loomuse tellimusel lisatud Kantar Emori 1000 vastajaga igakuise CAWI-buss uuringu kahte uuringulainesse ning tegemist on üldkogumile (15-74-aastased) esindusliku veebiuuringuga. Elanikkonnaküsitlus toimus 2018. aasta oktoobris. Toitumist puudutavate küsimuste lisamist Emori veebiuuringusse toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital.