19. detsember 2018Eesti Vegan Selts

Algatasime novembris Vegan väljakutse kampaania, mille raames saavad huvilised 21 päeva jooksul oma kirjakasti kogu vajaliku sissejuhatava info veganluse kohta, üle 40 retsepti, toitumisinfot ja nippe, et esimesed sammud veganluse suunas mööduksid muretult ja lihtsalt.

Seni on väljakutsest osa võtnud üle 400 inimese, kellest osad on praeguseks andnud ka põhjalikumat tagasisidet. Osalejate seas oli ka tuntud inimesi. Loe ajakirja Vegan kodulehelt laulja Laura Põldvere, keskkonnaktivist Züleyxa Izmailova ning Vikerkaare toimetaja ja kultuuriajaloolase Aro Velmeti kokkuvõtteid väljakutsest.

Väljakutse vastu võtnud inimeste vanuseline jaotus ulatus seinast seina, osalejate vanus jäi vahemikku 16-56 aastat. Kõige rohkem (45,5%) oli osalejaid vanusegrupis 25-37 aastat.

Naised moodustasid osalejatest 89,2%, mis ilmestab ka globaalset tendentsi, et naised valivad veganluse või huvituvad sellest sagedamini kui mehed.

Vegan väljakutsega otsustati liituda peamiselt selleks, et ennast proovile panna. Samuti tunti huvi retseptide, tervisliku toitumise ning veganluse vastu üldisemalt. Aro Velmet võttis väljakutse vastu nii keskkondlikel kui ka eetilistel põhjustel: “Aga üldiselt olen ma veendunud, et loomade toiduks kasutamine ei ole meie tööstusliku lihatootmise tingimustes eetiliselt põhjendatud. Kui me ei kiida heaks koerte ja kasside piinamist, siis pole õigustatud ka lehmade, sigade ja lammaste piinamine.”

45,9% vastanutest ütlesid, et vegantoitumine polnud nende jaoks keeruline. “Kõik dieedid mida ma elu jooksul pidanud olen, on olnud minu jaoks väljakutse. Vegantoitumine tuli nii loomulikult ja lihtsalt,” vastas üks osaleja.

24,3% arvas, aga et taimne toitumine oli väljakutse alguses keeruline ja jäi nende jaoks keeruliseks väljakutse lõpuni. Peamiste takistustena toodi välja väljas söömine (sh lõunapakkumiste vähesus); segatoitlastest pere, kelle kõrval oli keeruline uusi toitumisharjumusi kujundada; ajapuudus, et kodus toitu valmistada; toitumispiirangud ja nende kokkusobitumine vegantoitumisega (näiteks gluteenitalumatus). Paar osalejat tunnistasid ka, et vanad harjumused on visad muutuma: “Oma igapäevastest (maitse)harjumustest on raske loobuda.”

Mitmed osalejad vastasid, et ei proovinudki vegantoitumist, vaid liitusid Vegan väljakutsega selleks, et veganluse kohta rohkem infot saada. Meil on hea meel, et inimesed soovivad end nii veganluse eetiliste aspektidega kui ka vegantoitumisega põhjalikumalt kurssi viia. Vegan väljakutse pakub eneseharimiseks suurepärast võimalust, aidates seeläbi teha esimesi samme veganluse suunas liikumiseks.

83,8% vastanutest ütlesid, et nende teadmised suurenesid tänu väljakutsele. Eriti kiideti retsepte ja toitumisinfot, aga ka infot loomatööstuse eri külgede kohta. Samas olid mõned inimesed, kes tunnistasid, et loomatööstusega seotud info oli nende jaoks liigselt kurvastav. Paljud osalejad vastasid, et üleliigset infot polnud ning kõik oli nende jaoks huvitav ja vajalik: “Minu jaoks oli kõik huvitav, ootasin iga päev meili, et jälle teadmistepagasit suurendada ja näha, kas ja millega ma juba varem kursis olin ning mis on minu jaoks uus.”  Ka Laura Põldvere ütles, et talle meeldisid väljakutse kirjad: “Kirjad olid väga ägedad! Eriti meeldis see, et info tuli killuke korraga, mitte suure portsuna. Iga kord oli põnev midagi uut teada saada ja seda just mõnusas koguses. Eriti vapustas mind kanade kohtlemine munatööstuses”.

Pärast väljakutset lubas vegantoitumise juurde jääda 13,5% vastajatest ja omas tempos veganluse poole lubas liikuda 43,2 % vastanutest. Veganiks jäämise või selle poole liikumise peamiseks põhjuseks toodi võrdselt välja nii loomad kui ka keskkond, tervis jäi põhjuste seas kolmandale kohale.

Ülejäänud vastajad lubasid esialgu hakata vegetaarlasteks või vähendada loomse söömist. Märgiline ja positiivne on see, et keegi ei öelnud, et jätkab samamoodi nagu enne väljakutset, vaid igaüks lubas suuremal või vähemal määral oma elusviisi muuta ja loomset menüüs vähendada.

Sõbral soovitaks väljakutses osaleda 75,7% vastanutest.

Saime palju positiivset tagasisidet: “Olete väljakutse hästi üles ehitatud. Infot on täpselt piisavalt. See on informatiivne, praktiline ja kohati ka emotsionaalne. Tänan teid väsimatu panuse eest veganluse levikusse ja loomade heaolusse.”

Zuzu Izmailova tunnistas: “Väljakutse pani mind veganeid veel enam austama. Inimesed teevad üldiselt oma eluvalikud traditsioonidest ja tavadest lähtudes. Me ei taha teistest liialt erineda või enda harjumusi muuta. /—/ Just seda veganid esindavadki – julgust ennast ja end ümbritsevat maailma muuta, mõistes enda tegude kaudseid ja pikemaajalisi tagajärgi. Esindavad ka empaatiat, mida maailmas palju rohkem olla võiks.”

Täname kõiki väljakutses osalejaid ja kõiki tagasiside küsimustikule vastajaid!

Kutsume väljakutsest osa võtma ka uusi huvilisi. Anna endale vahva lubadus ja alusta Sinagi uut aastat Vegan väljakutsega! 21 päevase Vegan väljakutsega saab liituda igal ajal. Liitu siin. Või liitu meie Facebooki üritusega, et aasta alguses tuleks meelde väljakutsest osa võtta.