13. jaanuar 2020Eesti Vegan Selts

Eesti Vegan Selts jagab juba kolmandat aastat tunnustust ja tänukirju neile, kes on aidanud Eestis aktiivselt veganlust edendada. 2019. aasta eest saavad tänukirja:

Tallinna Teeninduskool vegankoka jätkuõppe eriala loomise eest

Kuigi veganeid ja taimse toidu huvilisi tuleb üha juurde ning nõudlus vegantoidu järele toidukohtades kasvab, jääb pakkumine tihti kokkade oskuste taha toppama. Taimset toitu käsitletakse traditsiooniliselt pigem garneeringuna, mitte põhiroana, ning seetõttu on maitsva ja samas toitva vegantoidu valmistamisoskused kohati veel puudulikud. Tallinna Teeninduskool astus sel sügisel aga olukorra muutmiseks esimese sammu, luues vegankoka eriala. Kutsume üles teisigi koole suundumuste ja nõudlusega kaasas käima ning veganluse ja vegantoidu osas spetsialiste koolitama. 

Kuressaare Gümnaasiumi õpilane Eva Mihkelson algatuse eest koolis vegantoidu saamiseks

2018. aastal läbiviidud Kantar Emori uuringust selgus, et veganite osakaal on Eestis kõige suurem just 15-24. aastaste noorte seal. Kuna aga suuremas osas koolides vegantoitu ei pakuta, tähendab see, et paljud õpilased peavad koolis tühja kõhtu kannatama. Kuressaare Gümnaasiumi abiturient Eva Mihkelson otsustas seda muuta ning koostas kooli juhtkonnale pöördumise, millele kirjutas alla 216 õpilast: “Me soovime, et ka Kuressaare Gümnaasiumi koolisöökla menüüs oleks ühe valikuna vegantoit. Vegantoitu valmistades näitaks KG välja, et on tolerantne kõigi oma õpilaste suhtes, isegi kui nad on vähemuses.” 

Pöördumine pälvis palju tähelepanu ning seda kajastati korduvalt ka meedias. Alates jaanuarist pakubki kool aeg-ajalt vegantoitu ning loodetavasti muutub see peagi igapäevaseks. Eva algatus on tunnustust väärt ning inspireerib ehk teistegi koolide veganitest õpilasi sama tegema. 

Kliimaaktivist Kristin Siil kliimamuutuste vastase võitluse eest

Pole kahtlustki, et 2019. aasta läheb ajalukku kliimakriisi teadvustamise aastana. Eriti aktiivselt tegutsevad selles vallas just noored, kellele on eeskujuks olnud rootslasest koolitüdruk Greta Thunberg. Ka meie koolinoored võtavad osa peamiselt reedeti toimuvatest streikidest, millega soovitakse pöörata tähelepanu kliimamuutustele ning ärgitada võimulolijaid kliimakriisiga tegelema. Kristin Siil on üks selliste meeleavalduste julgetest eestvedajatest, tänu kellele on Eestis teadlikkus kliimamuutustest tõusnud ning kelle sõnavõtud on ka meediasse jõudnud. Veganina seisab Kristin ka loomade õiguste eest ning näitab, et kliimamuutuste eest võitlemisel on oluline ka isikliku ökoloogilise jalajälje vähendamine. 

Eesti LGBT Ühing ja Kristiina Raud hea koostöö eest veganluse ja LGBT+ õiguste ühenduskohtade selgitamisel

Seltsis pöörasime eelmisel aastal rõhku inim- ja loomaõiguste seoste ning eri rõhumisvormide ühenduslülide tutvustamisele. Sealhulgas arendasime koostööd mitmete inimõigustega tegelevate organisatsioonidega. Erilist tänu soovime avaldada hea koostöö eest Eesti LGBT Ühinguga, mille tulemusel ilmus märtsikuu Vikerkaares Kadri Siku ja Kristiina Raua artikkel veganlusest ja LGBT+ õigustest, augustis toimus aga Arvamusfestivali arutelu, milles osalesid Eesti Vegan Seltsi ja Eesti LGBT Ühingu kõrval ka Eesti Inimõiguste Keskus ja Feministeerium.

Pärnu Taimetoidupäev veganluse tutvustamise ja populariseerimise eest Pärnumaal

Veganluse leviku osas on kõige olulisem just rohujuuretasandil aktivism, millele saab igaüks omas kogukonnas kaasa aidata. Vaja on vaid otsustavust ja teotahet. Pärnu Taimetoidupäev on näide sellest, kuidas headest mõtetest kasvavad välja veelgi paremad teod. Taimetoidupäev on pärnakatele tutvustanud palju uusi maitseid, toonud fookusesse loomaeetika teemad, näidanud olulisi veganlusega seotud filme ning aidanud vestlusringide kaudu lahata veganluse eri tahke. 

Eesti Vegan Seltsi liige Eliis Salm pealehakkamise ja eduka projektikonkursil osalemise eest

Ka seltsis hindame pealehakkamist ning tegutsemistahet ja seetõttu kutsume üles liikmeid aktiivsed olema ning veganluse edendamiseks projektide kirjutamisel ja nende elluviimisel kaasa lööma. Eliis seda võimalust ka kasutas ning kirjutas eduka projektitaotluse veganluse edendamist toetavale ProVegile haridusasutuste toitlustamise edendamiseks. 

Eesti Vegan Seltsi vabatahtlik Karin Lepik uue kodulehe loomise eest

Tundsime juba ammu, et eestikeelne infoportaal vegan.ee vajaks uut ja kaasaegsemat ilmet. Nüüd on see peagi tänu seltsi liikmele ja vabatahtlikule Karin Lepikule teoks saamas. Avaldame meie IT-võluri loodud uue kaasaegse kodulehe jaanuari jooksul.

Palju õnne kõigile tunnustuse saajatele!