2. juuli 2019Eesti Vegan Selts

Eesti Vegan Selts korraldab koostöös teiste inimõigustega tegelevate organisatsioonidega augustis toimuval Arvamusfestivalil arutelu „Kullast kallim – väärtustepõhisest majandusest täna ja tulevikus“.

Arutelus võetakse vaatluse alla erinevate vähemusgruppide kogemuslood ning küsitakse, kuidas need mahutuvad tänastesse ja tulevastesse majandusmudelitesse ning milliseid väärtusi need loovad. Kas innovaatilised avatud kontorid ja kiidetud ringmajandusmudelid ikka loovad uusi väärtusi? Kuidas saaksime objektistavast majanduskeskkonnast edasi liikuda väärtustepõhise majanduseni?

„Erinevate vähemuste kohtumisel tekib paljusus, kelle rikkuseks pole mitte raha ja investeeringud, vaid kogemused ja lood, avatumad vaatenurgad, võrdsemad võimalused,“ lausub autelu peakorraldaja ja Eesti Vegan Seltsi juhatuse liige Kadri Sikk. Ta lisab: „Neurodiversiteet, feminism, veganlus, LGBT ja inimõigused on kahtlemata tulevikumajanduse väärtused. Arvamusfestivalil küsimegi, kuidas saame erisusi toetades jõuda lahendusteni, mis tagavad kõigile majandusliku heaolu.“

Arutelu „Kullast kallim – väärtustepõhisest majandusest täna ja tulevikus“ toimub 10. augustil Paide Vallimäel Tulevikumajanduse alal kell 16.00-17.30. See on eesti keeles viipekeelse tõlkega.

Arutelu juhib Siim Vahtrus (SpeakSmart). Osalejad: Aet Kuusik (Feministeerium), Kadri Sikk (Eesti Vegan Selts), Kristiina Raud (Eesti LGBT Ühing), Kaarel Veskis ( Eesti Autistide Liit), Liina Rajaveer (Eesti Inimõiguste Keskus).

Lisainfo:

Arvamusfestivali koduleht: https://www.arvamusfestival.ee/

Tulevikumajanduse ala üritus Facebookis: https://www.facebook.com/events/707170656379877/